Uk & Puk

De methode

Kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes in Gouda werkt met de vve-methode (methode voor voor- en vroegschoolse educatie) Uk & Puk. Uk & Pukis gericht op kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud en is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’. Puk is een vrolijke gele pop met een blauw mutsje op en een groen tuinbroekje aan. Met Puk werken we aan de brede ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door middel van spel, liedjes en andere activiteiten. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen leert uw kind snel nieuwe vaardigheden.

Observaties en maatwerk

De methode Uk & Puk wordt aan de hele groep aangeboden, maar dat wil niet zeggen dat er onvoldoende aandacht is voor ieder afzonderlijk kind. Elk half jaar voeren wij observaties uit om te meten hoe de ontwikkeling van uw kind ervoor staat. Kinderen die een achterstand hebben, krijgen extra ondersteuning van ons. Wij bieden dus altijd maatwerk, toegesneden op de specifieke fase waarin uw kind zich bevindt. Zoals op de afbeeldingen te zien hangen er op alle groepen woordkaartjes, klokjes en zijn er verschillende hoeken met thema’s. Dagelijks nemen ze bijvoorbeeld samen door welke dag het is, welk seizoen het is, wat voor vormen en kleuren er zijn. Meer informatie over de vormen van kinderopvang vindt u hier.