Uk & Puk

De methode

Kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes in Gouda werkt met de vve-methode (methode voor voor- en vroegschoolse educatie) Uk & Puk. Uk & Pukis gericht op kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud en is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’. Puk is een vrolijke gele pop met een blauw mutsje op en een groen tuinbroekje aan. Met Puk werken we aan de brede ontwikkeling van uw kind. Dit doen we door middel van spel, liedjes en andere activiteiten. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen leert uw kind snel nieuwe vaardigheden.

Observaties en maatwerk

De methode Uk & Puk wordt aan de hele groep aangeboden, maar dat wil niet zeggen dat er onvoldoende aandacht is voor ieder afzonderlijk kind. Elk half jaar voeren wij observaties uit om te meten hoe de ontwikkeling van uw kind ervoor staat. Kinderen die een achterstand hebben, krijgen extra ondersteuning van ons. Wij bieden dus altijd maatwerk, toegesneden op de specifieke fase waarin uw kind zich bevindt. Meer informatie over de vormen van kinderopvang vindt u hier.

Uk & Puk