Kinderopvang

Kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes verzorgt kleinschalige kinderopvang in Gouda. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zich in een rustige, geborgen en warme omgeving ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd zelf dingen te ontdekken en zo steeds zelfstandiger te worden. Per dag zijn er bij KDV de Kleurkrijtjes 46 plekken beschikbaar voor hele of halve dagopvang en de flexibele opvang.

Verticale groep

KDV de Kleurkrijtjes werkt met twee groepen kinderen van verschillende leeftijden (een zogenaamde verticale groep). In een gemengde groep leren de jongsten van de oudere kinderen en leren de oudsten op hun beurt hoe ze rekening moeten houden met kleinere kinderen. De activiteiten die we aanbieden, zijn afgestemd op het niveau van het individuele kind.

VVE-Peutergroep

Vanaf 01-10-2018 is kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes een, door de Gemeente Gouda, VVE gecertificeerd dagverblijf. Hiervoor zijn er controles en inspecties uitgevoerd door de GGD in opdracht van de Gemeente Gouda. Wij zijn er trots op dit behaald te hebben!

Wat betekent dit concreet?

Gemeente Gouda heeft een steunpunt VVE waar wij nauw mee samenwerken. Kinderen worden geïndiceerd door de arts van het consultatiebureau en kunnen hierna doorverwezen worden naar ons dagverblijf.

Kinderen die geïndiceerd zijn moeten minimaal drie dagdelen per week afnemen. Dit is nodig om het complete programma te volgen en hier ook rendement uit te halen.

kleurkrijtjes4

Beste ouders,

De uren van de feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening en hier zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang blijven tijdens de feestdagen doorlopen en de personeelskosten vormen een groot deel van deze kosten. Alhoewel we op deze feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel het recht op doorbetaling van hun salaris over deze dagen. Het huurcontract kent overigens ook geen aftrek van kosten voor de feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn. Wij houden ons aan de cao-regels van de kinderopvang. Als wij de uren van de feestdagen uit de berekening zouden halen dan zouden de uurtarieven voor u stijgen. Dit heeft voor u als ouder het gevolg dat de uur prijs boven de door de overheid vastgestelde maximale uur prijs komt, waarover u kindertoeslag ontvangt. Alles wat in het uurtarief zit dat hoger is dan de maximale vergoeding moet u in dat geval per saldo zelf netto betalen. Dit gedeelte komt namelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. In dat geval bent u dan per saldo netto duurder uit.

Deze informatie komt binnenkort tevens op onze website te staan. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

De Kleurkrijtjes

Hele dagopvang

Wij openen onze deuren al vroeg op de ochtend: om 6.30 uur. Tot 18.30 uur kunt u uw kleintje weer ophalen. Dat is ideaal als uw werkdag vroeg begint en/of u lange dagen maakt.

kleurkrijtjes1

Halve dagopvang

Halve dagopvang is ideaal als u op vaste dagen in de week een halve dag werkt. In dat geval kunt u vaste dagdelen bij ons afnemen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Flexibele opvang

Mits er plek in de groep is, kan uw kind ook bij ons terecht voor flexibele opvang. Als u onregelmatige werktijden heeft, kunt u ons altijd bellen om te vragen of uw baby, dreumes of peuter bij ons terecht kan.