Soorten kinderopvang

Kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes verzorgt kleinschalige kinderopvang in Gouda. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zich in een rustige, geborgen en warme omgeving ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd zelf dingen te ontdekken en zo steeds zelfstandiger te worden. Onze deuren gaan om 7:00 uur open en we vangen de kleintjes op tot 18:30. Voor ouders die een vroege dienst hebben is het mogelijk om vervroegde opvang af te nemen vanaf 6:30.

Wij bieden de volgende verschillende soorten opvang aan:

Dagopvang vast 52 weken:

Hierbij heeft uw kind vaste dagen waarop hij/zij komt. Deze dagen worden gereserveerd voor uw kind. Uw kind mag ook tijdens de vakantie periode’s komen. U kunt kiezen uit hele dag opvang of halve dagopvang.

Dagopvang vast 40 weken: 

Hierbij heeft uw kind vaste dagen buiten de school vakanties waarop hij/zij mag komen. U betaald tijdens de school vakanties niet door. U kunt kiezen uit hele dag opvang of halve dagopvang.

Flexibele opvang:

Voor ouders die een onregelmatig werk rooster hebben bieden wij een flexibel contract aan. Hierbij heeft uw kind geen vaste dagen. Een van de voorwaardes van een flexibel contract zijn dat u de dagen van uw kind uiterlijk voor de 12e van de voorgaande maand bij ons indient. Zo kunnen wij rekening houden met de bezetting van de groep en reserveren we een plekje voor uw kind. U kunt kiezen uit hele dag opvang of halve dagopvang.

VVE-Peutergroepen

Sinds 01-10-2018 is kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes een, door de Gemeente Gouda, VVE gecertificeerd dagverblijf. Hiervoor zijn er controles en inspecties uitgevoerd door de GGD in opdracht van de Gemeente Gouda. Wij zijn er trots op dit behaald te hebben.

Wat betekent dit concreet?

Gemeente Gouda heeft een steunpunt VVE waar wij nauw mee samenwerken. Kinderen worden geïndiceerd door de arts van het consultatiebureau en kunnen hierna doorverwezen worden naar ons dagverblijf.

Kinderen die geïndiceerd zijn dienen minimaal vier dagdelen per week af te nemen. Dit is nodig om het complete programma te volgen en hier ook rendement uit te halen.

Waarom betaal ik tijdens de feestdagen door?

De uren van de feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening en hier zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang blijven tijdens de feestdagen doorlopen en de personeelskosten vormen een groot deel van deze kosten. Als wij de uren van de feestdagen uit de berekening zouden halen dan zouden de uurtarieven voor u stijgen. Dit heeft voor u als ouder het gevolg dat de uur prijs nog hoger boven de door de overheid vastgestelde maximale uur prijs uitkomt, waarover u kindertoeslag ontvangt. Alles wat in het uurtarief zit dat hoger is dan de maximale vergoeding moet u in dat geval per saldo zelf netto betalen. Dit gedeelte komt namelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. In dat geval bent u dan per saldo netto duurder uit. Feestdagen kunnen niet worden geruild.

Wij zijn gesloten op de onderstaande feestdagen:

  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede paasdag
  • Tweede pinksterdag
  • Kerstdagen
  • Nieuwjaarsdag