Soorten kinderopvang

Kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes verzorgt kleinschalige kinderopvang in Gouda. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zich in een rustige, geborgen en warme omgeving ontwikkelen. Ze worden gestimuleerd zelf dingen te ontdekken en zo steeds zelfstandiger te worden. Onze deuren gaan om 7:00 uur open en we vangen de kleintjes op tot 18:30.

Wij bieden de volgende verschillende soorten opvang aan:

Dagopvang vast 52 weken:

Hierbij heeft uw kind vaste dagen waarop hij/zij komt. Deze dagen worden gereserveerd voor uw kind. Uw kind mag ook tijdens de vakantie periode’ s komen. Op dit moment hebben wij een stop op de halve dag opvang en bieden wij alleen hele dag opvang aan. Er is een verplichte afname van twee hele dagen per week. Vakantie en ziekte dagen mogen niet geruild worden.

Dagopvang vast 40 weken: 

Hierbij heeft uw kind vaste dagen buiten de school vakanties waarop hij/zij mag komen. U betaald tijdens de school vakanties niet door. U kunt kiezen uit hele dag opvang of halve dagopvang. Ziekte dagen mogen niet geruild worden. Er is een verplichte afname van twee hele dagen per week. Op dit moment hebben wij een stop op de halve dag opvang.

VVE-Peutergroepen

Sinds 01-10-2018 is kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes een, door de Gemeente Gouda, VVE gecertificeerd dagverblijf. Hiervoor zijn er controles en inspecties uitgevoerd door de GGD in opdracht van de Gemeente Gouda. Wij zijn er trots op dit behaald te hebben.

Wat betekent dit concreet?

Gemeente Gouda heeft een steunpunt VVE waar wij nauw mee samenwerken. Kinderen worden geïndiceerd door de arts van het consultatiebureau en kunnen hierna doorverwezen worden naar ons dagverblijf.

Kinderen die geïndiceerd zijn dienen minimaal vier dagdelen per week af te nemen. Dit is nodig om het complete programma te volgen en hier ook rendement uit te halen.

Waarom betaal ik tijdens de feestdagen door?

De uren van de feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening en hier zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang blijven tijdens de feestdagen doorlopen en de personeelskosten vormen een groot deel van deze kosten. Als wij de uren van de feestdagen uit de berekening zouden halen dan zouden de uurtarieven voor u stijgen. Dit heeft voor u als ouder het gevolg dat de uur prijs nog hoger boven de door de overheid vastgestelde maximale uur prijs uitkomt, waarover u kindertoeslag ontvangt. Alles wat in het uurtarief zit dat hoger is dan de maximale vergoeding moet u in dat geval per saldo zelf netto betalen. Dit gedeelte komt namelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. In dat geval bent u dan per saldo netto duurder uit. Feestdagen kunnen niet worden geruild.

Wij zijn gesloten op de onderstaande feestdagen:

  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede paasdag
  • Tweede pinksterdag
  • Kerstdagen
  • Nieuwjaarsdag